طرز تهیه آشی با چند کاربرد

توجه کنید که این نوع آش چند کاربرد دارد که مقدار و نوع مواد به نسبت کاربرد تغییر می کند . این آش برای تقویت خانم های باردار ، آمادگی برای زایمان و یا پاکسازی دستگاه گوارش توصیه می شود.