واکسن کووید۱۹ در دوران بارداری و شیردهی؛ مجاز یا غیرمجاز؟!

زنان باردار و شیرده، در دور اول کارآزمایی های بالینی دریافت واکسن ها وارد نشدند؛ اما به تدریج اطلاعات جامع تری در راه است. با وجود این که قبلا در مورد تجویز واکسیناسیون کووید۱۹ برای زنان باردار و شیرده نظرات مختلفی وجود داشت، ولی اکنون نظرات درحال همسو شدن هستند. برای مثال نظر چند سازمان معتبر پزشکی دنیا را برایتان می آورم: