علت و راه درمان ورم پا در بارداری

ورم پا در بارداری خطرناک است یا طبیعی؟ ورم یک طرفه پا به ویژه اگر با درد یا حساسیت به لمس در پشت ‌ساق پا یا ران همراه باشد، حتما نیاز به بررسی دارد چرا که ممکن ‌است خطرناک و نشانه‌ لخته‌ شدن خون باشد.