برنامه طبیب شبکه سه سیما (سوء هاضمه)

در این برنامه دکتر فاطمه مرادی در مورد علل به وجود آمدن سوء هاضمه و راه های پیشگیری از آن صحبت کرده و چند درمان قابل دسترس هم ارائه می دهند.