سوال و جواب در برنامه طبیب شبکه سه سیما (قسمت دوم)

در این برنامه به سوالات مختلف بینندگان پاسخ داده شد ، سوالاتی مثل سینوزیت، علل خشکی چشم ، درمان شقاق و ...