تدابیر حفظ سلامتی در فصل پاییز

در این فصل که هوا متغیر است، باید بهداشت را بسیار مراعات کرد. استفراغات (پاکسازی بدن از مواد زائد) در این فصل تنها به شرط ضرورت باید انجام شود، بهترین آن ها نیز اسهال ملایم و فصد مختصر است. البته با توجه به متون اسلامی در ماه دوم پاییز رومی که با نام «تشرین اول» شناخته می‌شود توصیه شده است