آلرژی فصلی و راه های درمان آن کدام است؟

بعضی از افراد فقط در پاییز یا فقط در بهار دچار آلرژی می شوند، و بعضی در هر دو فصل، و برخی همیشه علایم آلرژی را دارند! پس درمان این افراد با هم متفاوت است. در این پست به آلرژی خفیف پاییزه می پردازیم. ضمنا مبحث آلرژی های غذایی نیز متفاوت است.